XX Ogólnopolski Sejmik Samorządów i Mediów Lokalnych. Dobrzeń Wielki – Opolskie’2016

 
W dniach 7 – 9 września 2016 r. w Dobrzeniu Wielki odbył się XX Ogólnopolski Sejmik Samorządów Terytorialnych i Mediów Dobrzeń Wielki – Opolskie’2016. Podczas trzech dni spotkań prawie 500 osób: samorządowców, ludzi kultury i mediów, działaczy pozarządowych, dyskutował na temat m.in. filozofii rozwoju małych ojczyzn, innowacyjności, inżynierii finansowej do finansowania inwestycji publicznych i komercyjnych, sytuacji mediów lokalnych i polonijnych.
 
 
Ważny wątek Sejmiku stanowiły metropolitalne dążenia Opola w stosunku do Gminy Dobrzeń Wielki i ościennych.
 
Serdecznie dziękujemy partnerom i uczestnikom oraz dedykujemy wszystkim pięknym, uskrzydlonym, odważnym i niezawodnym sojusznikom oraz partnerom myśl Anatola Franca – laureata literackiego Nobla:
 
„Żeby dokonać wielkich rzeczy, musimy nie tylko działań, lecz także marzyć, nie tylko planować, lecz także wierzyć”.
 
Jako postscriptum tej myśli mogą być marzenia mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, „aby po 1.01.2017 r. mogli być suwerenni i przy zachowanych granicach administracyjnych mogli dalej pracować oraz tworzyć nowe perspektywy, oraz lepszą jakość życia i rozwoju dla swojej ukochanej Gminy Dobrzeń Wielki…”
 

Komunikat z XX Ogólnopolskiego Sejmiku Samorządów Terytorialnych i Mediów Lokalnych Dobrzeń Wielki – Opolskie’2016

Historia protestu

Deklaracja programowa Sejmiku

Pismo Wójtów w sprawie suwerenności z dn. 23.11.2015 r.

List do Pani Premier w sprawie suwerenności z dn. 15.05.2016 r. 

DZIEŃ 1. 7 września 2016 r. 

Organizatorzy i Gospodarze Sejmiku: (od lewej) Stanisław Lis – Prezes Zarządu INTERcharrette Sp. z o.o., Henryk Wróbel – Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, ks. dr Roman Piwowarczyk – Prezes Konfederacji INTERPOLONIA, Gerard Kasprzak – Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim 

Stanisław Lis – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sejmiku

Wystąpienia przedstawicieli instytucji i organizacji, którzy przyjęli patronat honorowy nad XX Ogólnopolskim Sejmikiem Samorządów i Mediów Lokalnych 

bp Andrzej Czaja – Biskup Diecezji Opolskiej

Krzysztof Wysdak – członek Zarządu Powiatu Opolskiego

Henryk Wróbel – Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Gerard Kasprzak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Piotr Libawski – Przewodniczący Komitetu „Tak Dla Samorządności” z Dobrzenia Wielkiego

SESJA 1 - Wystąpienia inauguracyjne

ks. Infułat Ireneusz Skubiś – Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „NIEDZIELA”

prof. dr hab. Franciszek Marek – były Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Marzena Konowalska – mezzosopran

SESJA 2. Innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwój

 

Jacek Walski – Prezes Zarządu Firmy PREDA Sp. z o.o.

Bogumił Fiksak – Prezes Zarządu Fundacji „ITB” Innowacje – Technologie – Biznes

Krzysztof Juzyk – Wiceprezes Zarządu Fundacji „ITB” Innowacje – Technologie – Biznes

Zbigniew Koczwara – Fundacja „ITB” Innowacje – Technologie – Biznes

Uczestnicy 

DZIEŃ 2. 8 września 2016 r. 

SESJA 3. Kultura. dziedzictwo i przemysły czasu wolnego 

 

Wilhelm Rzechonek – doradca ds. gospodarczych Wojewody Małopolskiego

ks. dr Roman Piwowarczyk – Prezes Konfederacji INTERPOLONIA

Marek Lubiński – Instytut Medycyny Naturalnej „Unicaria”

Magdalena Lis  – menedżer projektów strategicznych i multimedialnych,
Instytut Strategii i Współpracy INTERcharrette  Sp. z o.o.

Uczestnicy

Wybrane występy artystyczne 7-8.09.2016 r.