Projekty

Tożsamość Instytutu Strategii i Współpracy InterCHARRETTE tworzą niezwykłe projekty realizowane w ostatnich 25 latach.

 

Światowe Forum Mediów Polonijnych 1993 – 2012

Światowe Forum Mediów Polonijnych to największe przedsięwzięcie z udziałem mediów polskich i polonijnych pracujących w prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych na całym świecie. Światowe Forum Mediów Polonijnych to największy projekt realizowany w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatno Społecznego z udziałem partnerów publicznych, prywatnych, samorządowych i społecznych. Światowe Forum Mediów Polonijnych od dwudziestu lat buduje płaszczyznę integracji między dziennikarzami polskimi pracującym w mediach na całym świecie, kreuje różne formy więzi pomiędzy środowiskami Polaków mieszkających poza krajem. Światowe Forum Mediów Polonijnych w niekonwencjonalny sposób promuje polską gospodarkę, kulturę, turystykę poprzez samorządy lokalne, instytucje, firmy, zabytki kultury materialnej, produkty turystyczne.

 

Ogólnopolski Sejmik Samorządów Terytorialnych i Mediów

Inicjatywa realizacji Sejmiku powstała pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Tarnowie. Początkowo wydarzenie było organizowane pod nazwą „Sejmik Prasy Lokalnej”. Pod koniec lat 90 zadanie przejęło Małopolskie Forum Współpracy z Polonią.

Ogólnopolski Sejmik Samorządów Lokalnych i Mediów to doskonała okazja do wymiany doświadczeń dziennikarzy pracujących w mediach lokalnych i regionalnych, pokazania roli i możliwości mediów w promocji przedsiębiorczości, kultury, turystyki i działań samorządów lokalnych. Formuła spotkań składająca się zarówno z części wykładowej, jak i dyskusyjnej sprzyja podnoszeniu kompetencji merytorycznych przez decydentów samorządowych i redakcje mediów lokalnych, dostarcza inspiracji i pomysłów do wdrożenia w codziennej działalności.

Sejmik odbywa się przy współudziale współorganizatorów, partnerów, patronów samorządowych oraz biznesowych. Każda edycja jest zorientowana wokół tematu przewodniego związanego z aktualną sytuacją społeczno – gospodarczą oraz wyzwaniami stojącymi przez uczestnikami.

 

Nagroda "Uskrzydlony"

Nagroda "Uskrzydlony" dla osób wybitnych i zasłużonych dla regionu oraz "małych ojczyzn". Przyznawana w latach 1988 – 2013 przez Tarnowską Fundację Kultury stanowi wyznacznik zwycięstwa, uduchowienia, sukcesu … jednak z zachowaniem ludzkiego wymiaru. Statuetką uhonorowano ponad 161 osób. Wśród laureatów jest wiele osób wybitnych, zasłużonych dla kultury oraz rozwoju i promocji regionu. "Uskrzydlony" przyznawany jest osobom indywidualnym i zespołom twórczym, ale tylko wówczas, gdy osiągnięty sukces jest wynikiem twórczej pracy wielu osób i nie sposób indywidualnie go uhonorować. Sukcesu bowiem nie da się jednoznacznie definiować. Wydaje się to jednak zbyteczne, bo jak powiedział Napoleon Bonaparte " Sukces jest największym mówcą świata".

 

Ogólnopolska Konferencja Liderów Kultury

W 1999 roku Tarnowska Fundacja Kultury wyszła z inicjatywą projektu ogólnopolskiej konferencji nt. „Finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie i województwie samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej”. Zasadniczym celem Konferencji było kreowanie nowoczesnego myślenia w kulturze, budowanie europejskiej wartości dodanej oraz wdrażanie nowych technik zarządzania instytucjami i organizacjami kultury, poprzez wiedzę, czas, jakość, współfinansowanie zewnętrzne, w tym z funduszy UE oraz aktywne uczestnictwo w polityce regionalnej

 

Europejskie Forum Kultury

EUROPEJSKIE FORUM KULTURY to przedsięwzięcie, które zrodziło się w trakcje realizacji Ogólnopolskich Konferencji nt. „Finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie i województwie samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej” realizowanych w latach 1999-2012, nad którymi Patronat Honorowy sprawowali m.in.: Prezes Rady Ministrów, Komitet Integracji Europejskiej, Ministerstwo Kultury, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Polsce, Wojewoda Małopolski. Łącznie w latach 2001-2011 zorganizowano 5 edycji forum. Jednym z głównych celów EUROPEJSKIEGO FORUM KULTURY jest pokazanie, iż kultura jest podstawowym elementem integracji europejskiej i przyczynia się do afirmacji i witalności europejskiego modelu społeczeństwa, jak i oddziaływania Wspólnoty na arenie międzynarodowej.

 

Obywatel 2.0. Działam i pomagam

W okresie 20 maja 2013 r. – 20 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie Media Polanie realizowało projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ideą projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest pobudzenie aktywności obywatelskiej na terenie Małopolski poprzez działania edukacyjne i angażujące obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym i ewolontariatu. W efekcie mieszkańcy województwa będą reagować na problemy lokalne takie jak np. ubóstwo, bezrobocie, dziurawe drogi, brak imprez o określonym charakterze kulturalno-sportowym i rozwiązywać je we współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi. Główne działania projektowe: Festiwal Obywatel 2.0. Działam i pomagam (27-29.11.2013 r.) i Międzynarodowe Targi Internetowe Obywatel 2.0. Działam i pomagam (10.01 – 20.04.2014 r.)

 

eBiznes Camp

Ebiznes Camp to spora dawka wiedzy, inspiracji i networkingu dla osób zainteresowanych prowadzeniem i rozwojem działalności z użyciem Internetu i nowych technologii. Projekt zorganizowano w trzech odsłonach: 23 stycznia 2014 r. na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbył się eBiznes Camp – Prolog, a w dniach 27-29 maja 2014 r. konferencja eBiznes Camp Myśl – Działaj – Szybuj, która stanowiła część projektu eBiznes Camp Myśl – Działaj – Szybuj. Ostatnia edycja projektu: 17 - 18 marca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Ideą projektu eBiznes Camp Myśl – Działaj – Szybuj jest aktywizacja przedsiębiorczych postaw wśród studentów, osób bezrobotnych z terenu miasta Tarnowa i okolic poprzez pokazanie możliwości rozwoju kariery zawodowej w ebiznesie.