Oferta

Instytut Strategii i Współpracy InterCHARRETTE Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi doradcze dla samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw, inwestorów krajowych i zagranicznych.

 

Oferta InterCHARRETTE składa się z pięciu części:

 

CZĘŚĆ I – STRATEGIE DLA SAMORZĄDÓW

Działania adresowane do samorządów terytorialnych, dla których opracowujemy Strategie Rozwoju do roku 2020, Gminne Programy Rewitalizacji, Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych, przygotowujemy dokumentację aplikacyjną, studia wykonalności, biznes plany oraz innowacyjną inżynierię finansową do realizacji inwestycji publicznych w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP), projektów krzyżowych, hybrydowych, koncesji oraz przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 2014 – 2020, funduszy inwestycyjnych, emisji obligacji komunalnych, spółek komunalnych i SPV oraz innych modeli finansowych.

 

CZĘŚĆ II - INWESTYCJE

Obsługa inwestycji komercyjnych realizowanych przez inwestorów krajowych i zagranicznych, zarówno w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP), jak i przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowych dla inwestorów, czyli fundusze strukturalne Unii Europejskiej, mechanizmy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014 – 2020, fundusze Venture Capital (VC), emisji obligacji etc.

 

CZĘŚĆ III – BADANIA I ROZWÓJ

Obsługa firm innowacyjnych poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej i kompleksowe doradztwo organizacyjne, programowe i finansowe na dwóch etapach (B+R):

Etap 1: Badania,

Etap 2: Wdrożenie.

 

CZĘŚĆ IV – WARSZTATY "NA MIARĘ"

Organizacja Warsztatów "na Miarę" głównie dla samorządów terytorialnych w trakcie których prezentowane są nie tylko możliwości, ale i praktyczne rozwiązania finansowania zadań inwestycyjnych i społecznych dla projektów wskazanych przez dany samorząd terytorialny .

 

CZĘŚĆ V – PROJEKTY

Podróż sentymentalna, ale tylko w sensie idei, bo praktycznie przekłada się na przygotowanie do realizacji projektów kontynuowanych lub nowatorsko otwartych:

 1. Międzynarodowy KONGRES Zdrowie – Rehabilitacja – Opieka Społeczne. XXII Światowe Forum Mediów Polonijnych (1993 – 2015).

 2. Europejski Weekend i Skrzydła Przemiany Małopolski – XXII Światowe Forum Mediów Polonijnych.

 3. MEETING „Technologie, Wyroby naturalne, OZE oraz Pomoc Społeczna odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne XXI wieku”.

 4. XX Ogólnopolski SEJMIK Samorządów Terytorialnych i Mediów: WARIANT I: Kryzys wartości, tożsamości i patriotyzmu – NIE TYLKO PRZETRWAĆ. WARIANT II: Przemysły kreatywne kultury i czasu wolnego” w dopełnieniu tytułów: „Innowacyjna inżynieria finansowania przedsięwzięć publicznych i komercyjnych”.

 5. Europejskie Forum Inwestycyjne Gmin Górskich Małopolska 2015. WARIANT I: Konwencja Karpacka: zrównoważony rozwój Karpat, ochrona środowiska, turystyka, planowanie przestrzenne, dziedzictwo kulturowe, współpraca w dziedzinie nauki”. WARIANT II: Konwencja Karpacka i Konwencja Alpejska: zrównoważony rozwój Karpat i Alp, ochrona środowiska, turystyka, planowanie przestrzenne, dziedzictwo kulturowe, współpraca w dziedzinie nauki.

 6. VI Europejskie Forum Kultury.

 7. I MIĘDZYNARODOWE TARGI INTERNETOWE „Podkarpacie na weekend”.

 8. eBiznes Camp Myśl – Działaj – Szybuj.

 9. Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 10. Centrum Aktywności Cyfrowej i Wolontariatu.

 11. I Europejskie Spotkania Turystyczne „Polskie tropy w siedzibach władców”.

 12. Herakles 2.0. Lokalny Program Cyfrowy.

 13. Obywatel 2.0. Działam i pomagam 2016.

 14. Trzeci sektor: marzenia finanse rzeczywistość.